فرم ها و دستورالعمل ها
1397/8/21 دوشنبه
دستورالعمل ها
دستورالعمل های موجود در مرکز تحصیلات تکمیلی

.

دستورالعمل ها
 
دستورالعمل شماره 1- روند اخذ مجوز انجام طرح پژوهشی اعضاء علمی و دستیاران با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی
دستورالعمل شماره 2- دستورالعمل پرداخت پاداش برای مقالات چاپ شده در نشریات مجموعه مقالات همایشها و اختراعات
دستورالعمل شماره 3- دستورالعمل برگزاری کارگاههای علمی
دستورالعمل شماره 4- دستورالعمل برگزاری همایش علمی
دستورالعمل شماره 5- دستورالعمل اجرایی شرکت اعضای علمی در همایشهای علمی بین‌المللی خارج از کشور
دستورالعمل شماره 6- دستورالعمل اجرایی شرکت اعضای علمی در همایشهای داخلی
دستورالعمل شماره 7- دستورالعمل مربوط به بند 6-5 دفترچه اعتبار ویژه پژوهشی طرح گرانت سال 1386
دستورالعمل شماره 8- دستورالعمل بخشی از نمره کل رساله دکتری تخصصی
دستورالعمل شماره 9- کاربرگه های مربوط به دستورالعمل بخشی از نمره کل رساله
دستورالعمل شماره 10-  دستورالعمل نحوه ارسال مقالات مستخرج از رساله جهت اخذ مجوز دفاع و نمره دستاورد پژوهشی


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر