اطلاعیه ها
1397/12/22 چهارشنبه
جلسات
جلسات دفاع در حال برگزاری

.

 

 

عنوان رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

روز

تاریخ

ساعت

مطالعه نشاط اجتماعی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد و توزیع آن به تفکیک مناطق شهری محمدحسن شربتیان جامعه شناسی
( مسائل اجتماعی ایران)
دکتر بخارایی، دکتر صنعتی شرق دکتر شاه بختی رستمی دکتر زاهدی/ دکتر عنبری/ دکتر هزارجریبی یک شنبه 97/12/26 10:00
طراحی و تبیین الگوی شهروند محور دموکراتیک در سازمان‌های دولتی خانم نرگس اهنگر مدیریت دولتی دکتر رسولی دکتر درویش/دکتر اسعدی دکتر یدالهی/دکترفرهی/دکتر صالحی صذقیانی سه شنبه 97/11/02 12:00

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ