شنبه 5 آبان 1397 اطلاعیه فوری- قابل توجه کلیه دانشجویان محترم انتقالی از خارج به داخل(آسیای میانه)- فوری

آن دسته از دانشجویان انتقالی از خارج به داخل که مقالات مستخرج از رساله خود را به چاپ رساندند. خواهشمند است ضمن تکمیل فرم ذیل به انضمام مقاله یا مجله مربوط تا تاریخ 8/8/97 به بخش پژوهشی مرکز تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 24508213 تماس حاصل فرمایند.

فايلها
قابل توجه کليه دانشجويان محترم انتقالي از خارج به داخل.docx--.docx 13.135 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر