1397/12/25 شنبه

        دکتر مجید صفاری نیا                                      Dr.Majid Safariniya 
                                                                                                                          دریافت فایل C.V

 *مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور
*رشته: روان شناسی اجتماعی
*زندگینامه:

 متولد بهمن 1345 تهران است. فارغ التحصیل دکتری روان شناسی در سال1385 از دانشگاه علامه طباطبایی است و دوره های کوتاه مدت مدیریت بهره وری را در کشور ژاپن  و دوره حفظ محیط زیست را در کشورچین گذرانده است. کارشناسی وکارشناسی  ارشد وی با گرایش روان شناسی بالینی و روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی است. وی در مقطع دکتری در دانشگاههای علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و آزاد اسلامی

از وی بیش از 35 عنوان کتاب تالیف، ترجمه و براستاری منتشر شده است. از مهمترین تالیف های وی می توان به کتاب های دوجلدی مقدمه ای بر روان شناسی شهری، روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت،روان شناسی سلامت اجتماعی،نظریه های روان شناسی شخصیت، آزمونهای روان شناسی اجتماعی و شخصیت و از مهمترین آثار ترجمه وی کتاب های روان شناسی اجتماعی ارنسون و همکاران ، روان شناسی اجتماعی کاربردی و روان شناسی حفاظت از محیط زیست  است. کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی وی به چاپ چهاردهم رسیده است.

وی معرف رشته روان شناسی شهری و روان شناسی حفاظت از محیط زیست در جامعه دانشگاهی ایران است .

وی همچنین موسس فصلنامه های علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی(مدیر مسئول) و پژوهشهای روان شناسی اجتماعی(سردبیر) است. وی عضو تحریریه چندین فصلنامه و سردبیر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدرنیز می باشد. تاسیس جایزه استاد دکتر علی محمد کاردان با همکاری خانواده وی از دستاوردهای ایشان است. وی همچنین عضو کمیته سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ج.ا.ا است. و کمیسیون روان شناسی اجتماعی به پیشنهاد ایشان در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در سال 1389 تاسیس و وی تا کنون ریاست آن را به عهده داشته است. ایشان در سال 1396 نیز مدت کوتاهی معاونت برنامه ریزی راهبردی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا را عهده دار بود که به دلایل شخصی از آن کنار کشید.

صفاری نیا چهار دوره ریاست انجمن روان شناسی اجتماعی ایران را از سالهای 1385 و هم اکنون (در دوره های سوم، چهارم، پنجم و هفتم) به عهده داشته است . راه اندازی کنگره های دوسالانه روان شناسی اجتماعی که سومین آن در سال 1394 با حضور پروفسور فیلیپ زیمباردو روان شناس نام آورجهان در دانشگاه پیام نور برگزار شد از فعالیت های ایشان است. وی در سالهای 1394 و 1396 به عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی کشوری دانشگاه پیام نور معرفی شده است . و همچنین در مراسم نورزوی سال 1396 روان شناسان و مشاوران  که به همت سازمان نظام روان شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن های روان شناسی برگزار شد، از وی به خاطر یک دهه تلاش برای توسعه علم روان شناسی اجتماعی در کشور تقدیر شده است.

*آثارکلیدی:

از وی بیش از 100 مقاله علمی-پژوهشی و ای اس ای به انتشار رسیده و بیش از 50 مقاله در کنگره های علمی روان شناسی ارائه کرده  است. وی از ابتدای سال 1387 پیوستن به دانشگاه پیام نور سمت های علمی و اجرایی مانند رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور ، مدیرکل دفتر کار آفرینی و ارتباط با صنعت ، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه و مدیر گروه روان شناسی استان تهران را  به عهده داشته است. اولین مرکز نوآوری دانشگاهی کشور توسط وی در دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است. وی همچنین سالها به عنوان عضو هئیت مدیره و معاون برنامه ریزی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) در مجوعه وزارت نیرو مشغول به فعالیت بوده است. همچنین وی سالها تجربه مشاوره روان شناسی و خدمات بالینی را در بیمارستانهای روان پزشکی،  سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره سبا، ره سلامت ، رکن و ریاست مراکز مشاوره دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه آزاد اسلامی همراه دارد. علائق وی بیشتر در حوزه های روان شناسی اجتماعی- بالینی، سلامت اجتماعی، روان شناسی شهری، شناخت اجتماعی ، روان شناسی شخصیت و رشد است.