پژوهشی
1397/8/27 يكشنبه
مجوز دفاع
چارت تائید مقالات (برای مجوز دفاع)
جهت اطلاع از مراحل تایید مقالات جهت اخذ مجوز دفاع فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir