اسلایدر
1397/11/17 چهارشنبه
آیین نکوداشت
آیین نکوداشت استاد ممتاز و نظریه پرداز مدیریت جناب اقای دکتر سرلک
آیین نکوداشت استاد ممتاز و نظریه پرداز مدیریت جناب اقای دکتر سرلک

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir