چهارشنبه 1 آذر 1396 اطلاعیه شماره 3 آخرین تغییرات مصاحبه علمی دکتری

تغییر تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 96  برخی از رشته های  دانشگاه پیام نور

فايلها
تغيير تاريخ برگزاري جلسات مصاحبه علمي آزمون نيمه متمرکز دوره دکتري سال 96 برخي از رشته هاي دانشگاه پيام نور.pdf 305.268 KB
مدارک مورد نياز جهت مصاحبه دکتري.pdf 163.479 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر