شنبه 22 ارديبهشت 1397 اطلاعیه مهم و فوری امور مالی در خصوص شرکت در امتحانات و آزمون جامع -قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دکتری

با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات و لزوم تسویه بدهی برای گرفتن کارت ورود به جلسه ازمون (گزارش 428 ، گزارشی که تاریخ و ساعت های دقیق امتحان شما در آن درج شده است ) ، از آن دسته از دانشجویانی که تا کنون شهریه خود را پرداخت ننموده اند تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به واریز شهریه کامل و تسویه در سامانه گلستان اقدام نمایند.                                    

بدیهی است در صورت عدم واریز شهریه و عدم تسویه بدهی ، امکان حضور در امتحان مهیا نبوده و تمامی عواقب و اثرات بعدی متوجه و بر عهده دانشجو می باشد.     
                                                          
                                               

لازم به ذکر است دانشجویانی که شهریه خود را پرداخت نمایند ، از تاریخ 16/3/1397 می توانند با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به اخذ کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.                                                                                                    

همچنین دانشجویانی که در ترم جاری آزمون جامع دارند  نیز می بایست هرچه زودتر نسبت به پرداخت بدهی های قبلی خود اقدام نمایند.                                                                                                                                        

دانجشجویانی که واحد رساله را  انتخاب واحد نموده اند نیز میبایست نسبت به پرداخت اقساط رساله خود اقدام نمایند و جهت ایجاد سریال واریزی به امور مالی دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.                                                                                   

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر