دوشنبه 4 تير 1397 لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموزی در سال 1397

در راستای اجرایی شدن بند 3- 14 تفاهم نامه همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموزی در سال 1397 جهت بهره برداری اعلام می شود.

فايلها
ليست مراکز فني و حرفه اي پذيرنده کارآموزي.xlsx 977.316 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر