چهارشنبه 22 آذر 1396 ابلاغ اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی فايلها
در صدامتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي.rar 883.813 KB
اصلاحيه امتيازات مورد نيازبراي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي عيات علمي.rar 1.1 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر