سمپوزیوم (نمک زدایی آب دریا)1


سمپوزیوم (نمک زدایی آب دریا)
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 برگزاری سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دکتری می رساند

برگزاری سمپوزیوم "جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا) " درتاریخ 25 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. جهت ارسال اطلاعات پروژه ها با خلاصه ای از دوره های آموزشی و پژوهشی و طرح های فناورانه حوزه نمک زدایی آب به دبیرخانه سمپوزیوم واقع در انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف به آدرس ایمیل www.@sharif.edu   و یا شماره نمابر 66005118 ارسال نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر