يكشنبه 16 مهر 1396 شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری می رساند معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری با هدف هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته و راهبردی، شبکه آزمایشگاهی فناوری های ایران را راه اندازی نموده است (labsnet.ir). یکی از اهداف فعالیت این شبکه آزمایشگاهی، تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی است در همین راستا، آن معاونت سامانه ی ارائه طرح های ویژه ی تخفیف در خدمات آزمایشگاهی به مشتریان شبکه را از طریق پایگاه اینترنتی خود راه اندازی نموده است. در این سامانه، طرح های حمایتی مختلفی ارائه خواهند شد که متقاضیان پس از ثبت نام، در صورت دارا بودن شرایط، از خدمات طرح انتخاب شده، بهره مند می گردند. معاونت عمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به منظور تشویق پژوهشگران به دریافت خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز از طریق این سامانه، در قالب طرح های تشویقی، از کاربران شبکه در قالب تخفیف حمایت نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر