چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امکان شرکت در امتحانات نیمسال جاری صرفاً با ارائه کارت آزمون مقدور می باشد. لذا دانشجویان دراسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی خود جهت دریافت کارت آزمون اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر