رشته های دایر در مرکز تحصیلات تکمیلی

  1-مدیریت دولتی - رفتار سازمانی 2-مدیریت دولتی- منابع انسانی 3-مدیریت بازرگانی 4- جغرافیا - برنامه ریزی روستایی 5-جغرافیا - برنامه ریزی شهری 6-علوم اقتصادی 7-حقوق - بین الملل 8-حقوق خصوصی 9-آموزش زبان انگلیسی 10-مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام 11-مدرسی معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی 12-مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی 13-مدرسی معارف اسلامی - اخلاق و عرفان اسلامی 14-مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی 15-مدرسی معارف اسلامی - آشنایی با منابع اسلامی 16-تربیت بدنی - مدیریت و برنامه ریزی 17-تاریخ - ایران اسلامی 18-زبان شناسی همگانی 19-فیزیک هسته ای 20-کلام اسلامی - فلسفه دین 21-شیمی - آلی 22-شیمی - تجزیه 23-شیمی - معدنی 24-شیمی - فیزیک 25-ریاضی-آنالیز 26-ریاضی-هندسه 27-ریاضی کاربردی 28-ریاضی-جبرجابجایی و همولوژی 29-ریاضی-ابرجبر وجبرهای مرتب شده 30-مهندسی صنایع 31-زبان و ادبیات فارسی 32-برنامه ریزی آموزش از راه دور 33-روانشناسی عمومی 34-روانشناسی سلامت 35-جامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایران